Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Βάδιζε ....υγιαίνων!

The image

Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδίδουμε τις αρρώστιες μας στην τύχη. Επικροτούμε μέ ενθουσιασμό και αποδεχόμεθα το βϊοιατρικό πρότυπο της σύγχρονης δυτικής ιατρικής μόνο επειδή φοβούμεθα τήν κριτική του τρόπου ζωής μας καί μήπως αναγκασθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας καί αναζητούμε το μαγικό τέχνασμα πού θα αποκαταστησει τή διασαλευμένη υγεία μας από τους γιατρούς, τήν ιατρική τεχνολογία καί τα φάρμακα. Αλλα γίνεται ολο καί περισσότερο εμφανές ότι αρρωσταίνουμε επειδή μας εξοντώνει ή δουλειά μας καί ή απραξία της σχόλης μας καί επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε μέ τρόπο ενάντια στή φύση μας, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις καί στις γενικότερες επιδιώξεις μας.

Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τον τρόπο μέ τον οποίο λειτουργούν ή υγεία καί ή αρρώστια σ' έναν πολιτισμό. Ή αρρώστια μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία, γιατί μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τή ζωή μας καί το σύστημα άξιων καί νά αλλάξουμε τον τρόπο πού έργαζόμεθα καί διασκεδάζουμε.

Υγεία δεν είναι ή απουσία κάποιων ενοχλητικών συμπτωμάτων, άλλα μια πολυδιάστατη κατάσταση πού συμπεριλαμβάνει απόλυτα άλληλοεξαρτημένες φυσικές, ψυχικές, διανοητικές, κοινωνικές καί υπαρξιακές διαστάσεις. [π.Φιλόθεος Φάρος]

Δεν υπάρχουν σχόλια: