Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Δυναμική πορεία ....χωρίς αδιέξοδα.

ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία -μια σπουδαία μορφή της ορθοδοξίας- θεωρείται και αγία των άκρων εξαιτίας ακριβώς της μεταστροφής της από τον ακραίο έκλυτο βίο, στον ασκητισμό και την απάρνηση των εγκοσμίων. Το ελπιδοφόρο μήνυμα του βίου της είναι ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο. Για τον άνθρωπο που ανακαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο υπάρχει ελπίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: